Contact Us +389 72 213 394        

За Нас

Основна дејност во работењето на Ортопедскиот Центар ОРТОПРО ЕТЕР  е индивдуална изработка на ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА. Желбата, целта и основното движечко мото на ОРТОПРО ЕТЕР е да понуди квалитетни помагала кој ќе им го олеснат секојдневието, и ќе им обезбедат полесен, поквалитетен и независен живот на лицата со посебни потреби.

За да ја постигнеме целта располагаме со соодветен специјализиран стручен кадар и тоа единствени во Р. Македонија.

Нашиот кадар е во редовна обука и е во тек со развојот  на новите технологии, случувања и настани во ова подрачје.Изработуваме и многу други производи....

 

     

 

     

 

  

 

Основна дејност во работењето на ОРТОПРО ЕТЕР доо е програмата за ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА. Желбата, целта и основното движечко мото на ОРТОПРО ЕТЕР доо  е да понуди квалитетни помагала кој ќе им го олеснат секојдневието, и ќе им обезбедат полесен, поквалитетен и независен живот на лицата со посебни потреби.

"Лицата со инвалидитет имаат право да бидат опслужени од страна на квалификувани професионалци за рехабилитација".