Contact Us +389 72 213 394        

Протези за раце

  • Протези за горни екстремитети 

ПРОТЕЗИ ЗА РАЦЕ1601. Надлактна работна пластична протеза 

Z89.2 стекнат недостиг на горен екстремитет над рачниот зглоб; Z89.3 стекнат недостиг на двата горни екстремитети;  Q71.0 конгениталено комплетно отсуство на горен екстремитет(и)


1602. Надлактна естетска пластична протеза

 

Z89.2стекнат недостиг на горен екстремитет над рачниот зглоб; Z89.3 стекнат недостиг на двата горни екстремитети;  Q71.0 конгениталено комплетно отсуство на горен екстремитет(и)
 

1603. Подлактна работна пластична протеза 
Z89.1 стекнат недостиг на шепа и рачен зглоб; Z89.2 стекнат недостиг на екстремитет над рачниот зглоб, Q71.2 конгенитално отсуаство и на подлактица и на шепа, Q71.3 Конгенитало отсуство на шепа и прст/прсти

1604. Подлактна естетска пластична протеза

Z89.1 стекнат недостиг на шепа и рачен зглоб; Z89.2 стекнат недостиг на екстремитет над рачниот зглоб, Q71.2 конгенитално отсуаство и на подлактица и на шепа, Q71.3 Конгенитало отсуство на шепа и прст/прсти

1605. Подлактна кожна протеза

Z89.1 стекнат недостиг на шепа и рачен зглоб; Z89.2 стекнат недостиг на екстремитет над рачниот зглоб, Q71.2 конгенитално отсуаство и на подлактица и на шепа, Q71.3 Конгенитало отсуство на шепа и прст/прсти 

1606Миоелектронска протеза

Z89.1 стекнат недостиг на шепа и рачен зглоб; Z89.2 стекнат недостиг на екстремитет над рачниот зглоб, Q71.0 конгениталено комплетно отсуство на горен екстремитет(и) Q71.2 конгенитално отсуаство и на подлактица и на шепа, Q71.3 Конгенитало отсуство на шепа и прст/прстиЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ

Зглобните механизми се препорачани додатоци на соодветна протеза чии индикации се веќе наведени
 

1701.  Зглоб за дезартикулација на рамо

1702.  Функционален лактен зглоб

1703.  Рачен зглоб

1704.  Скелет за рачна протеза

                 
ШАКИ

Шаки се препорачани делови на протезата чии индикации се веќе наведени

 

1801. Филцана шака

1802.  Гумена шакa

1803.  Механичка функционална шака

1804.  Естетска ракавица

 

                 
                   

 

Основна дејност во работењето на ОРТОПРО ЕТЕР доо е програмата за ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА. Желбата, целта и основното движечко мото на ОРТОПРО ЕТЕР доо  е да понуди квалитетни помагала кој ќе им го олеснат секојдневието, и ќе им обезбедат полесен, поквалитетен и независен живот на лицата со посебни потреби.

"Лицата со инвалидитет имаат право да бидат опслужени од страна на квалификувани професионалци за рехабилитација".