Contact Us +389 72 213 394        

Суспензии и козметика

СУСПЕНЗИИ И КОЗМЕТИКА        Суспензија и козметика се препорачани додатоци
       на соодветна протеза чии индикации се веќе наведени
1501. Вакум суспензија  

1502. Кожна суспензија

1503. Козметска облога

1504. Buten mider

1505. Навлака 

 

 

 

 

                 

Основна дејност во работењето на ОРТОПРО ЕТЕР доо е програмата за ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА. Желбата, целта и основното движечко мото на ОРТОПРО ЕТЕР доо  е да понуди квалитетни помагала кој ќе им го олеснат секојдневието, и ќе им обезбедат полесен, поквалитетен и независен живот на лицата со посебни потреби.

"Лицата со инвалидитет имаат право да бидат опслужени од страна на квалификувани професионалци за рехабилитација".