Contact Us +389 72 213 394        

Стопала

СТОПАЛА

Стопалата се препорачани додатоци на соодветна протеза     чии индикации се веќе наведени
 

 

 

 1401.  Стопало тип 

         Grajzinger  гумено 

1402.  Стопало тип
         Normgelenk  гумено

1403.  Стопало тип  

         Sac гумено        

1404.  Дрво стопало  Filc                                        

 

                 
                   

    

Основна дејност во работењето на ОРТОПРО ЕТЕР доо е програмата за ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА. Желбата, целта и основното движечко мото на ОРТОПРО ЕТЕР доо  е да понуди квалитетни помагала кој ќе им го олеснат секојдневието, и ќе им обезбедат полесен, поквалитетен и независен живот на лицата со посебни потреби.

"Лицата со инвалидитет имаат право да бидат опслужени од страна на квалификувани професионалци за рехабилитација".